Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy KolorowankiPaniAnki.pl prowadzony jest przez:

Online Systems Sp. z o.o.
Pl. Kilińskiego  2
35-005 Rzeszów

NIP: 517-040-28-98
REGON: 384743060
KRS: 0000811063

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny na stronach KolorowankiPaniAnki.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu podana w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, KolorowankiPaniAnki.pl zastrzegają sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Zgodnie z art. 543 § 1 i §2 "Kodeksu Cywilnego".
 3. Treść online KolorowankiPaniAnki.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa kupna - sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez KolorowankiPaniAnki.pl.
 4. Klient dokonując zakupu w KolorowankiPaniAnki.pl składa ofertę kupna zgadzając się przy tym dobrowolnie na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie co potwierdza podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa “Akceptuję regulamin”.
 5. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że danego produktu nie ma na magazynie a KolorowankiPaniAnki.pl nie jest w stanie zamówić produktu u producenta, klient jest bezzwłocznie informowany o przysługującym mu prawie zmiany zamówienia bądź rezygnacji z niego.
 6. Dokonując rejestracji w KolorowankiPaniAnki.pl oraz zapisując się na listę subskrybentów newslettera, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 7. Administratorem danych osobowych jest Online Systems Sp. z o.o.
 8. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie KolorowankiPaniAnki.pl, przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia, oraz dołączenia do przesyłki dowodu zakupu.

 

2. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przesyłki do klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu na magazynach KolorowankiPaniAnki.pl lub w magazynach producentów.
 2. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie dostawy jest wysyłane po skompletowaniu całości asortymentu.
 3. Zamówienia realizowane i wysyłane są w dni robocze.
 4. KolorowankiPaniAnki.pl mogą wymagać od klienta wpłacenia zaliczki. Wysokość kwoty jest ustalana indywidualnie. Do chwili zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym Online Systems Sp. z o.o. realizacja zamówienia zostanie wstrzymana.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.
 6. Czas dostarczenia przesyłki do klienta składa się z czasu realizacji zamówienia przez KolorowankiPaniAnki.pl oraz czasu dostawy zależnego od wybranej przez klienta w trakcie składania zamówienia firmy przewozowej lub sposobu dostawy.

 

3. Dostawa towaru

 1. Koszty dostawy zamówienia są podawane w momencie składania zamówienia i są zależne od wybranej przez klienta formy dostawy i płatności oraz polityki wysłek KolorowankiPanianki.pl.
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. KolorowankiPaniAnki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania przez klienta.
 4. W chwili odbioru towaru Klient może sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzić jej kompletność w obecności kuriera i w razie potrzeby sporządzić "Protokół Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
 5. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po odjeździe kuriera klient powinien zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".
 6. Na życzenie klienta KolorowankiPaniAnki.pl mogą udostępnić formę wysylki "za pobraniem". Jeżeli jednak brak odebrania towaru wysłanego za pobraniem (opłata przy odbiorze paczki) wynika jedynie z woli klienta i brak jest prawnego uzasadnienia takiej decyzji z jego strony (sprzedawca poniósł koszty przesyłki zwrotnej oraz nie otrzymał ceny towaru i kosztów przesyłki za pobraniem, a do ich uiszczenia obowiązany był kupujący), wówczas koszt przesyłki zwrotnej stanowi szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez klienta. W zaistniałej sytuacji klient będzie zobligowany do pokrycia całościowych kosztów dostawy, dokonując wpłaty na konto sprzedawcy.

 

4. Sposób płatności


 1. Płatność przelewem na konto bankowe: Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Online Systems Sp. z o.o.
 2. Płatność kartą płatniczą: Zamówienie można opłacić kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic przy płatności online.
 3. Płatności PayU: Zamówienia można opłacić online, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.

 

5. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w KolorowankiPaniAnki.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producentów.
 3. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że KolorowankiPaniAnki.pl niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi KolorowankiPaniAnki.pl nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.
 4. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z KolorowankiPaniAnki.pl należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres:

        Online Systems Sp. z o.o.
        Pl. Kilińskiego  2
        35-005 Rzeszów

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do KolorowankiPaniAnki.pl
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, KolorowankiPaniAnki.pl zwróci  równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.
 3. KolorowankiPaniAnki.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 4. Gdy płatność dokonana została kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na tę samą kartę płatniczą klienta.
 5. Protokół reklamacyjny można pobrać klikając tutaj.

 

6. Zwroty zamówień

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim KolorowankiPaniAnki.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:
  • KolorowankiPaniAnki.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w KolorowankiPaniAnki.pl). KolorowankiPaniAnki.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.
  • Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na swój koszt.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy składać w formularzu zwrotu który należy przesłać na adres e-mail sklep@KolorowankiPaniAnki.pl Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon lub faktura VAT).
 5. KolorowankiPaniAnki.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient opłacając zamówienie.
 6. Formularz zwrotu można pobrać klikając tutaj.
 7. Zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od umowy wynoszą: cena zakupionego towaru wraz z najtańszą usługą transportu w sklepie.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie lub odmówienie jej przyjęcia nie powoduje wygaśnięcia umowy zawartej podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną o czym zostanie poinformowany przez KolorowankiPaniAnki.pl
 9. Koszt przesyłki zwrotnej (odesłania towaru do sklepu) pokrywa klient.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. KolorowankiPaniAnki.pl ponosi odpowiedzialność za stan produktów wprowadzonych do sprzedaży, realizację zamówień, obsługę płatności, zwroty i reklamacje.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie KolorowankiPaniAnki.pl
 3. Regulamin KolorowankiPaniAnki.pl znajduje się tutaj.
 4. Formularz Zwrotów KolorowankiPaniAnki.pl znajduje się tutaj.
 5. Polityka Prywatności KolorowankiPaniAnki.pl znajduje się tutaj.
 6. Informacje o Plikach Cookies i ich wykorzystaniu znajdują się tutaj.
 7. Protokół reklamacyjny znajduje się tutaj.
 8. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.
 9. KolorowankiPaniAnki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2020 r.

 

8. RODO
 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 12 miesięcy przez KolorowankiPaniAnki.pl. Przetwarzanie danych osobowych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez KolorowankiPaniAnki.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do świadczenia usług przez KolorowankiPaniAnki.pl

 

 1. Klientom przysługuje prawo do:

  Żądania od KolorowankiPaniAnki.pl dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania, sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 2. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

  Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizowanym przez KolorowankiPaniAnki.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

  Kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający KolorowankiPaniAnki.pl sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwili się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, KolorowankiPaniAnki.pl nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie KolorowankiPaniAnki.pl są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

  W przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, KolorowankiPaniAnki.pl nie będzie przetwarzać danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.
 1. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu KolorowankiPaniAnki.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 2. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony KolorowankiPaniAnki.pl, jeżeli:

  przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  KolorowankiPaniAnki.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

 1. KolorowankiPaniAnki.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych KolorowankiPaniAnki.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Inspektor Ochrony Danych KolorowankiPaniAnki.pl jest do Państwa dyspozycji pod adresem: sklep@KolorowankiPaniAnki.pl